Cam ithalatında yapılan düzenleme Resmi Gazete’de açıklandı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Nezaret Uygulanmasına Ait Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, kütle halinde boyanmış yahut emici yahut yansıtıcı katmanı olan düz/bombeli emniyet camları, öteki düz/bombeli emniyet camlar için kilogram başına gümrük değeri 4 dolar, kurşuna güçlü olanlar için 4,5 dolar olarak belirlendi.

İthalatta nezaret uygulaması, ithalat sırasında yerli üreticilerin ziyan görmesini engellemek ve ithalat üzerinden hesaplanan vergi kayıplarının önlenmesi maksadıyla ithalata husus eşyanın vergiye bahis olacak bedelinin muhakkak bir meblağda olması gerektiğini kapsıyor.

Öte yandan, bu mevzudaki “2010/7 numaralı İthalatta Nezaret Uygulanmasına Ait Tebliğ” yürürlükten kaldırıldı.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.