GÜBRETAŞ'tan kritik hamle! İmzalar atıldı

GÜBRETAŞ’tan kritik hamle! İmzalar atıldı

Posted by

GÜBRETAŞ, Türkiye’de tarımın sürdürülebilirliği ve tarımsal üretimde verim ve kalite artışını sağlamak adına çalışmalarına devam ediyor. Verim ve kalite artışı için üreticiler nezdinde bilinçli tarım uygulamalarını yaygınlaştırmaya yönelik faaliyetlerinin yanı sıra sektörde gübre kullanım alışkanlıklarını değiştirmeye ve yeni nesil bitki besleme ürünleri geliştirmeye yönelik Ar-Ge yatırımlarıyla da öne çıkan şirket, son yıllarda sanayi-üniversite iş birliklerini kuvvetlendiriyor.

2019’da Gebze Teknik Üniversitesi ile 2020 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi ile protokol anlaşması imzalayan GÜBRETAŞ, Sabahattin Zaim Üniversitesi ile de iş birliği yaptı. Üniversite kampüsünde, GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, Genel Müdür İbrahim Yumaklı ve Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut’un katılımlarıyla gerçekleşen İş Birliği Protokolü imza töreninde tarımsal araştırma ve geliştirme alanında üniversite-sanayi iş birliği kapsamında ortak projeler yürütüleceği belirtildi.

– “GELİŞTİRİLECEK YENİ NESİL YERLİ VE MİLLİ ÜRÜNLERLE SEKTÖRDE GÜBRE KULLANIM ALIŞKANLIKLARINI DEĞİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

İmza töreninde konuşan GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz, “Dünya nüfusunun önümüzdeki 30 yıl içinde 9 milyarı geçmesi bekleniyor, bununla birlikte dünyada tarımsal üretim yapılabilen alan ise çok kısıtlı. Küresel çapta gıda güvenliğini sağlamak ve açlık problemini bitirmek için tarımsal üretimin yüzde 50 ila 70 oranında artırılması gerekiyor. Tarım yapılabilen toprak yüzölçümünün yetersizliğinin yanı sıra nüfus artışı ile birlikte tarımsal alanlar da azalıyor. Bu faktörlerle birlikte çözüm bekleyen en önemli sorunlardan bir diğeri tarımsal üretimin önündeki iklim krizi.” diye konuştu.

Tarımsal sürdürülebilirlik ve Ar-Ge çalışmalarının hayati bir önem arz ettiğine değinen Poyraz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özellikle ülkemizde ham maddesi ithalata bağlı gübre sektörüne yeni nesil yerli ve milli gübre çalışmalarıyla yeni bir soluk kazandırmayı planlıyoruz. Bu kapsamda hem üniversitelerimizle hem kamu kurumlarıyla tarımsal üretim alanında ürün geliştirme odaklı iş birliklerimizi güçlendirme gayreti içerisindeyiz.

Geliştirilecek yeni nesil yerli ve milli ürünlerle sektörde gübre kullanım alışkanlıklarını değiştirmeyi hedefliyoruz. GÜBRETAŞ gübrelerin doğru ve etkin bir şekilde kullanılması adına uzun yıllardır üreticilerle ortak çalışmalar yürütüp farkındalığı artırmaya çalışıyor. Topraklarımızın geleceği için gübrelemenin optimum şekilde doğru yöntemlerle yapılması gerektiğini sürekli vurguluyoruz.

Bunun yanında Ar-Ge çalışmalarıyla geliştireceğimiz yerli ve milli yeni nesil ürünlerle sektörde hammadde ithalatını minimize etmeyi hedefliyoruz. Üreticilerimizin kullandığı ürünlerin etkinliği artırılacak ve bu yenilikçi bitki besleme yaklaşımları ile verim ve kalitede de artış yaşanacak.”

Poyraz, “GÜBRETAŞ, ülkemizde sürdürülebilir tarım için bitki besleme ürünlerinin tedarikinden çiftçiye ulaşmasına kadarki aşamaların tamamında gösterdiği sorumluluğu üniversitelerimizle yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları ile de devam ettiriyor. Bugün üniversite sanayi iş birliği için önemli bir adım daha atıyoruz. Bu iş birliğinin akademiye ve sektöre hayırlar getirmesini dilerim.” şeklinde konuştu.

– “TOPRAK ANA İLE SAĞLIKLI VE DOĞRU BİR İLİŞKİ KURABİLİRSEK, TARIMIN GELECEĞİ İÇİN SAĞLAYACAĞIMIZ BAŞARILAR ARTACAK”

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin araştırma üniversitesi yönüne dikkati çeken Rektör Prof. Dr. Mehmet Bulut, “Altyapımızı ve entelektüel sermayemizi buna göre oluşturuyoruz. Bu kapsamda sanayi ile iş birliğini çok önemsiyor ve birbirimize değerli katkılar sunuyoruz. İmzaladığımız bu protokol de hayırlı bir adım olacaktır. Ülkemiz insanının sağlıklı, doğru, bilinçli ve kaliteli ama aynı zamanda ekonomik bir şekilde beslenebilmesi için üniversitelerin ve araştırma kurumlarının daha fazla sorumluluk alması gerektiğini düşünüyoruz.

Toprak ana ile sağlıklı ve doğru bir ilişki kurabilirsek, tarımın geleceği için sağlayacağımız başarılar artacaktır. Bu işbirliği ile GÜBRETAŞ gibi ülke tarımına uzun yıllardır hizmet veren güzide bir kurum ile güçlü bir sinerji oluşturacağımıza ve yürüteceğimiz Ar-Ge çalışmalarının ülkemizin tarımsal kalkınmasına, daha güzel bir geleceğin birlikte inşasına ve milli tarım politikasına katkı vereceğini düşünüyorum. Bu işbirliği protokolünün ikinci Abdülhamit tarafından kurulan ve ülkemizin ilk modern tarım çalışmalarının yapıldığı tarihi Halkalı Ziraat ve Baytar mektebi binasında imzalanması da güzel bir tevafuktur.” değerlendirmesinde bulundu.

– ” PROTOKOL TARIMSAL ÜRETİMİMİZE DEĞER KATACAK”

GÜBRETAŞ’ın bitki besleme alanındaki tecrübesini Ar-Ge vizyonuna yansıtan bir kurum olduğunu belirten GÜBRETAŞ Genel Müdür İbrahim Yumaklı ise, “Bu anlamda Sabahattin Zaim Üniversitesi ile iş birliği içinde olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bitki besleme alanında yürütülen Ar-Ge çalışmaları tarımın sürdürülebilirliği ve gıda güvenliğinin sağlanması adına da çok kritik bir eşik, hem GÜBRETAŞ Ar-Ge Merkezi, hem Sabahattin Zaim Üniversitesinin kıymetli akademisyenleri Ar-Ge faaliyetlerinde bu bilinçle çalışmaktadır. Sabahattin Zaim Üniversitesiyle imzaladığımız iş birliği protokolü tarımsal üretimimize değer katacaktır. Üniversitenin zengin akademik kadrosu ve akademisyenlerimizin birikimiyle tarımsal Ar-Ge çalışmalarını daha güçlü bir geleceğe taşıyacağımıza inanıyorum.” dedi.

Yumaklı, 2019 yılında Gebze Teknik Üniversitesiyle on yıllık bir iş birliği protokolü imzaladıklarını belirterek, “2 yıl gibi kısa bir sürede bu iş birliği meyvelerini vermeye başladı. 2020 yılında yerli ve milli biyoteknoloji içerikli bitki besleme ürünlerinin geliştirilmesine altyapı sağlamak için üniversite bünyesinde bir Ar-Ge Serası kurulumu gerçekleştirdik. Yine aynı yıl TÜBİTAK tarafından onaylanan 2244 Sanayi Doktora Projesi için çalışmalar başladı. Aynı zamanda Yıldız Teknik Üniversitesiyle imzaladığımız protokol kapsamında TÜBİTAK TEYDEB 1505 projesi çalışmalarımız da devam ediyor.” diye konuştu.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ile imzaladıkları işbirliği protokolü ile tarımsal üretime katkı sağlayacak faydalı işler yapacaklarını da ifade eden Yumaklı, “Ayrıca Sayın Bulut’un da ifade ettiği gibi bu kıymetli iş birliğini ülkemizin ilk modern tarım çalışmalarının yapıldığı tarihi Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi binasında imzalamak bizim için değerli bir husustur.” ifadelerine yer verdi.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.